توصیه کشت پاییزه به کشاورزان توسط مسئول زراعت چناران

01:28۰

کلام تازه | روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران از توصیه کشت پاییزه به کشاورزان توسط مسئول زراعت خبر داد.

رئیس تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران بیان کرد: باتوجه به پیش بینی‌های هواشناسی احتمال تداوم خشکسالی و افزایش دما در پاییز در سال زراعی جدید وجود دارد به همین منظور بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص استفاده بهتر از منابع، کاهش خسارات ضروری است با استفاده از امکانات موجود، اقدامات لازم برای مقابله با شرایط حاکم را انجام دهند.

فریبرز علیزاده بیان کرد: لازم است سطح زیر کشت خود را با توجه به میزان آب قابل دسترس تنظیم نمایند. از طریق مشورت با کارشناسان در انتخاب ارقام سازگار با توجه به شرایط هر منطقه صورت گیرد و ضروری است ضدعفونی بذور خود مصرف را حتما انجام دهند.

علیزاده به منظور تقویت گیاه و عملکرد مطلوب انجام آزمون خاک را ضروری دانست و افزود: جهت استقرار سریع و گیاهچه قوی بذور را با روی بذرمال نمایند. به منظور افزایش راندمان مصرف آب و ارتقای عملکرد توسعه و ترویج استفاده از روش آبیاری تیپ انجام گیرد.

کشت مکانیزه و با بذرکار در زراعت آبی و دیم، عمق مناسب بذر و قرار دادن کود زیر بذور، کنترل به موقع آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز از دیگر توصیه‌های کشت پاییزه این مقام مسئول بود.

منبع
کلام تازه

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند