۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰

صدور اخطار به چند فقره ساخت و ساز و دیوارکشی صورت گرفته در حریم رودخانه رادکان

کلام تازه | پس از بازدید دادستان شهرستان چناران از حوزه آبخیز رودخانه رادکان و وقوع چند فقره ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه (اراضی غیرملی) دادستان...

کمتر از یک دقیقه

کیل‌گیری مزرعه یونجه در شهرستان چناران جهت معرفی برترین‌های بخش کشاورزی

کلام تازه | رئیس اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان چناران از کیل‌گیری مزرعه یونجه در شهرستان چناران جهت معرفی برترین‌های بخش کشاورزی خبر داد. با توجه به شروع...

01:33