قیمت مرغ۲

قیمت توافقی مرغ برای مصرف کننده کیلویی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است

کلام تازه | محمدمهدی یعقوب زاده گفت: طی توافقی که با انجمن مرغداران کشور صورت گرفته است، مرغ با احتساب تمام عوامل مورد نیاز در تولید، درب مرغداری کیلویی ۲۱ هزار...

03:12

پایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار

کلام تازه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران ازپایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار خبر داد. مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران...

01:007