دسته : کشاورزی،دامپروری

پایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار

کلام تازه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران ازپایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار خبر داد. مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران...

01:007
توصیه‌های مدیر جهاد کشاورزی چناران به کشاورزان در خصوص کشت کلزا

توصیه‌های مدیر جهاد کشاورزی چناران به کشاورزان در خصوص کشت کلزا

کلام تازه | مدیرجهادکشاورزی شهرستان چناران در خصوص کشت کلزا توصیه‌هایی به کشاورزان شهرستان ارائه نمود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چناران بیان کرد: روغن کلزا بدلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب...