اتاق خبر کلام تازه

خیانت

این ها بخشی از اظهارات زن 38 ساله ای است که پس از وقوع حادثه ای دلخراش و ارتباط نامشروع دستگیر شده است.

مرد مشهدی مچ زنش را در وضعیت بد با مرد غریبه گرفت / خون به پا شد

کلام تازه | وقتی همسرم به طور ناگهانی و سرزده وارد منزل شد و مرا با وضعیتی نامناسب در کنار جوان غریبه دید چاقویی را از آشپزخانه برداشت و ......