اتاق خبر کلام تازه

برای اولین بار در استان، از دهیاران جدید بخش مرکزی چناران مصاحبه حضوری گرفته شد

کلام تازه | بخشدار مرکزی چناران گفت: به‌منظور آمادگی هرچه بیشتر دهیاران قبل از خدمت، برای اولین بار در استان، از دهیاران جدید بخش مرکزی چناران مصاحبه حضوری گرفته شد....