کلام تازه نیوز

پایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار

کلام تازه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران ازپایان برداشت ذرت از سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های چناران و گلبهار خبر داد. مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران...

01:007