ویروس کرونا

اهمیت بازگشایی مهد‌های کودک/ توصیه‌های بهداشتی برای بازگشایی مراکز پیش از دبستان

کلام تازه | با توجه به گسترش واکسیناسیون در کشور مهد‌های کودک به تدریج بازگشایی شده و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از اولویت این امر است. علی خالقی نژاد پژوهشگر...

03:00