پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مدیر آموزش و پرورش چناران در این مراسم، ضمن تقدیر و تشکر از افتخار آفرینان چناران بیان کرد: بُعد پرورشی به دانش‌آموزان جهت می‌دهد،...