۲۸ / ۰۲ / ۱۴۰۰

فریمان

بیمه سلامت خراسان رضوی در نسخه نویسی الکترونیکی جایگاه سوم کشور را دارد

پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه |  دکتر سید مرتضی وجدان افزود: طرح نسخه‌‍نویسی الکترونیکی بیمه سلامت خراسان رضوی هم اکنون در نیشابور به صورت آزمایشی در حال اجرا و بنا است...

02:00