کلام تازه | محمد جعفر فردی جسور بود و به هیچ‌ عنوان زیر بار زور نمی‌رفت و از همان دوران ابتدایی کسی توان زور گفتن و انداختن ترس در دل...