۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰

شرکت عمران

با مجوز شورای اقتصاد صورت می گیرد؛

انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار گلبهار به مشهد

کلام تازه | شورای اقتصاد با درخواست شرکت عمران شهرهای جدید برای انتشار ۵۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ساخت قطار حومه‌ای شهرهای جدید بهارستان و گلبهار به اصفهان و مشهد...

کمتر از یک دقیقه