۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰

دامداری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقرارت حوزه مراتع در روستای فریزی شهرستان گلبهار

کلام تازه | دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات حوزه مراتع همراه با نقد و بررسی مباحث مربوط به مراتع، با حضور جمعی از مسئولین مربوطه، در روستای فریزی...

کمتر از یک دقیقه