۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۰

خراسان رضوی

هیچگونه تغییراتی در برنامه‌های اجرایی استان به وجود نخواهد آمد

هیچگونه تغییراتی در برنامه‌های اجرایی استان به وجود نخواهد آمد

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسن جعفری، با اشاره به برنامه‌های کاری خود برای مدیریت و اداره استان اظهار کرد: جای دارد از اقدامات و دستاوردهای آقای رزم‌حسینی استاندار...