۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰

انتخابات ریاست جمهوری 1400

این مناظره نیست

کلام‌تازه | برگزاری اولین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شاید برنده مشخصی نداشت، اما یکی از بازندگان آن صداوسیما بود، چرا که نام این برنامه چندساعته را هر چیزی می‌توان گذاشت...

05:31
نماینده مجلس در گفت‌وگو با کلام تازه

نماینده مجلس در گفت‌وگو با کلام تازه: نادیده انگاشتن ظرفیت‌های نظام، تحریفی است که به اقتصاد کشور لطمه می زند

کلام تازه | در فضای سیاست زده در کشور که نشنیدن ها بیش از شنیدن هاست و بسیاری از گفتگوها به توجیه و تصدیق یک گروه و انکار عملکرد جناح...

گفتگو با قدیری ابیانه در خصوص سیاست خارجی و دولت آینده

در گفتگوی کلام تازه با قدیری ابیانه مطرح شد: بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های هوشمند علیه ایران است

کلام تازه | سیاست خارجی و به خصوص توافق هسته ای و مسائل پیرامونی آن از جمله تحریم های ظالمانه در سال های اخیر، به دلیل تاثیرگذاری در وجوه مختلف...