پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری فرماندار شهرستان چناران در این جلسه گفت: عشایر و روستائیان نقش بسزایی در تامین مایحتاج عمومی مردم و امنیت غذایی کشور دارند...