۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰

دسته : حقوقی،قضائی

تعقیب قضایی و انتظامی ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری، شورای شهر و شهرداران سابق و اسبق چناران

کلام‌تازه | دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چناران از تعقیب قضایی و انتظامی ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری، شورای شهر و شهرداران سابق و اسبق چناران خبر داد. عباسعلی نظرجانی...

اخطار جهاد کشاورزی شهرستان چناران به ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز

اخطار جهاد کشاورزی شهرستان چناران به ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز

کلام تازه | معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چناران گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده، تخریب خواهد...

02:02