۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰

دسته : نهاد امامت جمعه

خطبه‌های نماز جمعه 7 خرداد

ملت حماسه‌آفرین ایران، با انتخابات پرشور و صحیح خود «دولت جوان حزب‌اللهى» را بر سرکار بیاورد

کلام تازه | امام جمعه چناران گفت: ملت حماسه‌آفرین ایران، با انتخابات پُرشور و صحیح خود، «دولت جوان حزب‌اللهى» را بر سرکار بیاورد. راز عظمت و ماندگارى عملیات‌ بیت‌المقدس و...