دسته : دفاعی،امنیتی

استاندار خراسان رضوی در نشست با فرمانداران: حفظ آرامش و امنیت، اولویت کنونی خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی در نشست با فرمانداران: حفظ آرامش و امنیت، اولویت کنونی خراسان رضوی

کلام تازه | استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به حفظ آرامش و امنیت به عنوان اولویت فعلی استان، گفت: فرمانداران از هر گونه اقدامی که شائبه حمایت از یک کاندیدا...

03:33