کلام تازه |میرزائیان، خطاب به جوانانی که می‌خواهند وارد عرصه هنر شوند گفت: توصیه من به جوانان و افرادی که می‌خواهند واد کار پر رمز و راز هنر شوند این...