دسته : طرقبه شاندیز (بینالود)

کم آبی چناران گلبهار و گلمکان و بینالود

حسین امامی: رفع مشکل کم آبی در شهرستان های چناران، گلبهار و بینالود نیاز به ۷۵ میلیارد تومان اعتبار دارد

کلام تازه | نماینده چناران، طرقبه شاندیز، گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع مشکل کم آبی در این سه شهرستان نیاز به ۷۵ میلیارد تومان اعتبار است. 'به...