۰۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰

دسته : گلمکان

بازرسی از نانوایی‌های گلمکان در هفتمین روز از اجرای طرح برکت

کلام تازه | درهفتمین روزازاجرای طرح برکت ویژه بازرسی از واحدهای نانوایی شهرستان گلبهار بازرسان اتاق اصناف،اداره صمت،اتحادیه نانوایان و شبکه بهداشت گلبهار درشهرگلمکان حضوریافتند. سیدهادی سیدی بخشدار بخش گلمکان...

02:00