دسته : ویژه

بیست ودومین شماره ماهنامه کلام تازه منتشر شد + دانلود رایگان نسخه الکترونیکی

کلام تازه | بیست و دومین شماره ماهنامه کلام تازه با ۱۲ صفحه تمام رنگی (شامل ۸ صفحه ماهنامه + ۴ صفحه ضمیمه رایگان هم‌تیمی) در مهر ماه ۱۴۰۰ منتشر...