دسته : ماهنامه کلام تازه

شماره سیزدهم ماهنامه کلام تازه منتشر شد

سیزدهمین شماره ماهنامه کلام تازه منتشر شد + دانلود نسخه الکترونیکی

در شماره سیزدهم ماهنامه کلام تازه ( مهرماه ۹۹ ) می‌خوانید: تیتر با مخاطب! (گزارشی از انتقادات شهروندان و نظرات کارشناسان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر چناران)لوله‌ی فاضلاب، سقف دارد اما...

04:07