۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰

کلام تازه - سپیده نقدی

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، اولویت مدیریت خراسان رضوی

استاندار تاکید کرد:

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، اولویت مدیریت خراسان‌رضوی

کلام تازه | استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به تعداد ۳ هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه تمام در استان، تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باید در اولویت برنامه‌های مدیران قرار...