کلام تازه - تکتم بهاردوست

عذرخواهی شرکت گاز استان از مردم گلبهار / تا چند روز آینده مشکل نصب انشعاب گاز در گلبهار مرتفع خواهد شد

کلام تازه | رئیس بهره برداری گاز شهرستان های استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر مقداری زمان رسیدگی و نوبت دهی برای نصب علمک در گلبهار طولانی شده که...