پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسن خالقی مقدم در گفتگوی اختصاصی با «کلام تازه» با بیان این مطلب گفت: بر این اساس در ابتدای دوره دوم شورای شهر جدید...