پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | درحالی‌که 5میلیون و ٩٠٠هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی بیش از یک سال است که ثبت‌نام کرده‌اند، اما به‌علت تحریم‌ها و نبود کاغذ مورد...