پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - نگار طاهونچی | شهرستان چناران به دلیل دارا بودن ابنیه تاریخی و مکان‌های بکر طبیعی مقصد گردشگران بوده است. همچنین این شهرستان به دلیل...