کلام تازه | کارشناس مسئول امور آزمایشگاه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از توزیع کیت تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب ۱۶ ساعته دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد. به...