پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | شاید همه ما حداقل یک‌ بار شاهد برخورد قضایی و دستگیری یک زن به دلیل استفاده از چک برای فعالیت‌های اقتصادی همسرش بوده‌ایم. تبعات...