پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه- مهناز اصغری | روز شنبه، بیست وچهارم اسفند، نشست خبری شبکه بهداشت چناران پس از توزیع ماسک و اقلام حفاظت شخصی در دفتر رئیس شبکه...