پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | دکتر احمدرضا رجب پور گفت: این برنامه در 53 خانه بهداشت، 6 پایگاه سلامت، 9 مرکز خدمات جامع سلامت، 7 پایگاه سیار در قالب...