پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | كمیسیون فرهنگی، اجتماعی یكی از كمیسیون‌های شورای اسلامی شهر گلبهار می‌باشد كه تقریبا مشابه چنین کمیسیونی، در تمامی شوراهای اسلامی شهرهای كشور تشكیل و...