کمیسیون آموزش

اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل پروژه قطار شهری مشهد-چناران و گلبهار

پاسخگوی زیرساخت‌های ضعیف سامانه‌های دانشگاهی باشد

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسین امامی درباره برگزاری غیرحضوری رشته‌های دانشگاهی در ترم پیش‌رو، عنوان کرد: وزارت ارتباطات برای بستر و زیرساخت‌های آموزش مجازی را تقویت کند و این...

کمتر از یک دقیقه