پایگاه خبری کلام تازه | ابراهیم خیرخواه در گفتگو با کلام تازه اظهار داشت: یکی از خدمات ارائه شده به مددجویان، در زمینه کمک به امر ازدواج است که برای...