۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰

کلام مردم

پلمپ دفاتر پیشخوان

کلام تازه پیگیری میکند

پلمپ در کمین دفاتر پیشخوان و خدمات قضایی چناران و گلبهار

کلام تازه | در راستای پیگیری کلام تازه از پیام‌های مردمی مبنی بر ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان دولتی و خدمات قضایی شهرهای چناران و گلبهار، مسئولین مربوطه به موضوع...

کلام مردم

پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه |  پیام های ارسالی مخاطبان کلام تازه را در ستون "کلام مردم" شماره اول اینجا بخوانید: چرا سه‌شنبه بازار گلبهار تعطیل شد؟ هیچ کسی نمی‌خواد به...

02:005