کلام مردم

کلام مردم

پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه |  پیام های ارسالی مخاطبان کلام تازه را در ستون "کلام مردم" شماره اول اینجا بخوانید: چرا سه‌شنبه بازار گلبهار تعطیل شد؟ هیچ کسی نمی‌خواد به...

02:005