پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسین امامی درباره برگزاری غیرحضوری رشته‌های دانشگاهی در ترم پیش‌رو، عنوان کرد: وزارت ارتباطات برای بستر و زیرساخت‌های آموزش مجازی را تقویت کند و این...