پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه شیوه کشت گلخانه‌ای با توجه به شرایط کم آبی می تواند راهکاری موثر برای رونق تولید باشد از مزایای این شیوه کشت می‌توان به مدیریت مصرف...