کلام تازه |  روستای اسجیل در خراسان رضوی و در ۲۲ کیلومتری شهر گلبهار واقع شده است روستایی که بر اساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال ۹۵ ،۴۹۲ خانوار...