کلام تازه | حمید انصاری، با هدف نظارت بر اقدامات انجام شده در خصوص کشتارگاه چناران مجدداً از این مجموعه بازدید کرد. در سرکشی امروز فرماندار شهرستان که رییس اداره...