۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰

کرونا

رییس جمهور ایران گفت

لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به عنوان یک واجب بزرگ از سوی همگان

کلام تازه\ دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: پروتکل‌های بهداشتی به عنوان یک واجب بزرگ باید به طور دقیق از سوی همگان رعایت شوند. رئیس جمهور...

04:16