به گزارش‌کلام‌نیوز، سید‌عباس‌صالحی درباره مشکلات موجود در حوزه کاغذ، گفت: کاغذ کتاب و مطبوعات در ماه‌های اخیر یکی موضوعات مهم کشور بود. مقام معظم‌رهبری نیز پس از بازدید از نمایشگاه‌کتاب...