۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

کاغذ

وزیر‌ فرهنگ و ارشاد‌‌‌‌‌اسلا‌می: ترخیص کاغذهای موجود در گمرکات تا دو هفته دیگر

به گزارش‌کلام‌نیوز، سید‌عباس‌صالحی درباره مشکلات موجود در حوزه کاغذ، گفت: کاغذ کتاب و مطبوعات در ماه‌های اخیر یکی موضوعات مهم کشور بود. مقام معظم‌رهبری نیز پس از بازدید از نمایشگاه‌کتاب...

کمتر از 30 ثانیه