به گزارش کلام‌نیوز، علیرضا رزم حسینی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان ضمن بیان این که تاکنون از مرزهای خشکی  کمتر برای تجارت استفاده شده است، گفت: با توجه به محدودیت...