کارگروه

جلسه رفع موانع تولید

سرمایه گزاران، قبل از سرمایه گزاری دنبال بازاریابی فروش محصول باشند

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری در جلسه رفع موانع تولید که با حضور اعضای کارگروه و تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی در محل فرمانداری این شهر برگزار...

کمتر از یک دقیقه