به گزارش کلام نیوز: در آیه ۲۴۵ سوره مبارکه بقره می‌خوانیم: كيست آن كس كه به خدا وام نيكويى دهد تا (خدا) آن را براى او چند برابر بيفزايد و...