پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه| یک عضو فراکسیون امید درباره معرفی نماینده چناران برای عضویت در شورای نگهبان می‌گوید: من حضور ایشان در شورای نگهبان را مثبت ارزیابی می‌کنم. حتی...