پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | « دکتر ابوالقاسم دشتی» از تمهیدات ویژه مجموعه مدیریت شهری برای زوار در دهه پایانی ماه صفر خبر داد. وی گفت؛ با توجه به...