پایگاه خبری تحلیل کلام تازه |    علی قنبری راد رئیس اداره حقوقی شهرداری چناران با اعلام این مطلب، افزود: طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب...