کارآفرینان

ایرج یزدان بخش

یزدان بخش چگونه یزدان بخش شد؟

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | «ایرج یزدانبخش» یکی از کارآفرینان شناخته شده و پیشکسوت صنعت در خراسان رضوی است که در شهرستان چناران نیز بعنوان مدیرعالی و پدر معنوی...

04:00